بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

سیستم کالیبراسیون پرینترهای سه بعدی
معرفی سیستم کالیبراسیون اتوماتیک در پرینترهای سه بعدی برنا
جهت تولید یک نمونه با کیفیت مناسب و بدون اشکال توسط پرینترهای سه بعدی صفحه ساخت و نازل باید فاصله یکسانی را از یکدیگر در همه سطح صفحه ساخت داشته باشند ، بدلیل اینکه در پرینترها ما با دقتی در حد 50 میکرون سر و کار داریم در صورتی که سطح صفجه ساخت در نقاط مختلف فاصله یکسانی با نازل نداشته باشد این اختلاف فاصله باعث اشکالاتی مانند عدم چسبندگی کافی لایه اول پرینت به صفحه ساخت ، ایجاد اعوجاج و تخلخل در لایه های بالاتر میگردد .

سیستم کالیبراسیون پرینترهای سه بعدی
در پرینترهای فاقد سیستم کالیبراسیون اتوماتیک ، کالیبراسیون ( تنظیم فاصله صفحه ساخت نسبت به نازل ) به شکل دستی و با تنظیم پیچهای مربوطه انجام میگردد که کار زمانبری است و نیاز به دقت بالای نیروی انسانی دارد . جهت رفع این مشکل واحد تحقیق و توسعه شرکت برنا سیستم کالیبراسیون اتوماتیک را بر روی پرینترهای بلک بات پلاس نصب نموده که این سیستم با کنترل 9 نقطه ای صفحه ساخت و کالیراسیون اتوماتیک ، فاصله صفحه ساخت را نسبت به نازل تنظیم و چسبندگی لایه اول پرینت به صفحه ساخت را تحکیم و کیفیت نهایی نمونه را تضمین مینماید .