بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / کاربردهای پرینتر سه بعدی
کاربرد پرینتر سه بعدی

کاربردهای پرینتر سه بعدیاز پرینتر سه بعدی و یا به اصطلاح دیگر از روش نمونه سازی سریع در صنایع مختلفی استفاده می شود. از میان مهمترین پارامترهایی که باعث شده است استفاده از پرینترهای سه بعدی در صنایع مختلف یا سرعت باورنکردنی افزایش یابد می توان به هزینه بسیار پائین و کاهش زمان نمونه سازی و افزایش دقت نمونه تولید شده می باشد.
از پرینترهای سه بعدی در صنایع مختلفی استفاده می شود. در این بخش سعی شده است تا توضیحاتی در مورد استفاده از پرینترهای سه بعدی در صنایع مختلف داده شود.صنعت هوا و فضا
AEROSPACE

اطلاعات بیشترحوزه معماری
FIELD OF ARCHITECTURE

اطلاعات بیشترصنعت خودروسازی
AUTOMOBILE

اطلاعات بیشترمحصولات تجاری
COMMERCIAL PRODUCTS

اطلاعات بیشترکالاهای مصرفی
CONSUMER GOODS

اطلاعات بیشترتجهیزات الکترونیکی
ELECTRONIC EQUIPMENT

اطلاعات بیشترصنایع نظامی
MILITARY INDUSTRIES

اطلاعات بیشترصنایع پزشکی
MEDICAL INDUSTRIES

اطلاعات بیشتردندانپزشکی
DENTAL INDUSTRIES

اطلاعات بیشترحوزه آموزش
FIELD OF EDUCATION

اطلاعات بیشترقالبسازی
MOLDING INDUSTRIES

اطلاعات بیشتر