بارگیری

پرینتر سه بعدی برناکارآفرینی
Entrepreneurship

اطلاعات بیشتر

مشاوره با متخصصین تیم برنا

مشاوره با متخصصین تیم برنا


درصد نفوذ تکنولوژی نمونه سازی سریع در صنایع مختلف به صورت تصاعدی در حال پیشرفت است به گونه ای که اکثر تولید کنندگان در صدد جایگزینی این تکنولوژی با روشهای سنتی هستند ، همین امر باعث ایجاد یک فرصت بزرگ جهت راه اندازی کسب و کارهای مرتبط با خدمات نمونه سازی سریع به تولیدکنندگان وصنایع مختلف شده است. در این بخش سعی شده تا اطلاعات پایه درمورد نحوه به کار گیری پرینتر سه بعدی در صنایع مختلف و راه های ایجاد کسب و کار جدید به کمک این تکنولوژی ارائه گردد.
اگر نیازمند اطلاعات گسترده تر در زمینه نمونه سازی سریع و روشهای تولید هستید میتوانید از خدمات مشاوره به صورت حضوری و یا تلفنی تیم پشتیبانی برنا استفاده نمایید.
کسب آگاهی کامل قبل از اقدام به راه اندازی کسب و کار جدید میتواند باعث کمک شایانی در دستیابی به اهداف تعیین شده گردد.