بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / راهنمای انتخاب فیلامنت
راهنمای خرید فیلامنت

راهنمای انتخاب فیلامنتپرینتر سه بعدی و استفاده از آن به صورت انفجاری در حال رشد می باشد و و به سختی می توان مطبوعاتی را یافت که اشاره ای به پرینترهای سه بعدی نکرده باشد. همچنان که پرینت سه بعدی با سرعت در حال رشد می باشد ولی می توان گفت که پرینت سه بعدی بیشتر یک هنر می باشد تا یک علم. روشهای زیادی جهت افزایش دانش و علم در مورد پرینت سه بعدی وجود دارد و بدست آوردن این اطلاعات مهم می تواند باعث افزایش کیفیت قطعات پرینت سه بعدی شده شود.
نرم افزار پرینتر سه بعدی، مواد اولیه و یا همان فیلامنت پرینتر سه بعدی، نحوه تنظیم پرینتر و در نهایت صبر و شکیبایی کاربر از مهمترین عوامل تاثیر گذار بر کیفیت پرینت می باشد. در صورتی که از یک پرینتر سه بعدی استفاده می نمائید و یا در فکر تهیه یک پرینتر می باشید احتمالاً به موضوع مواد مصرفی پرینتر و یا فیلامنت آن فکر کرده اید و همواره این سوال در ذهن شما پیش آمده است که چگونه می توان یک فیلامنت خوب را انتخاب نمود. با توجه به نکات زیر میتوانید بهترین انتخاب را از میان فیلامنت های موجود در بازار داشته باشید .نکته اول
کیفیت فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته دوم
قطر فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته سوم
میزان رطوبت

اطلاعات بیشترنکته چهارم
خلوص فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته پنجم
دمای ذوب فیلامنت

اطلاعات بیشترنکته ششم
میزان تولید دود

اطلاعات بیشترنکته هفتم
گرم کن صفحه ساخت

اطلاعات بیشترنکته هشتم
سیستم تزریق

اطلاعات بیشترنکته نهم
سرعت پرینت

اطلاعات بیشترنکته دهم
قابلیت پولیش و پرداخت

اطلاعات بیشتر