بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

آموزش کاربردی
Functional Training

آموزش کاربردی پرینتر سه بعدی
پرینترهای سه بعدی برنا

آموزش کاربردی پرینترهای سه بعدیتمام سعی تیم برنا در جهت سهولت کاربرد پرینتر سه بعدی برای کاربران است. علاوه بر آموزش کامل کار با پرینتر سه بعدی در هنگام خرید تیم پشتیبانی برنا اقدام به تدوین مجموعه هایی از ابزار آموزشی نموده که کاربران پرینترهای سه بعدی بتوانند ایراد ها و اشکالات فرآیند پرینت را شناسایی و به پاسخ درست و مناسب برسند .

در این قسمت میتوانید آموزشهای نرم افزارهای مربوط به پرینت سه بعدی را به صورت مالتی مدیا مشاهده بفرمایید . همچنین نکاتی را برای پرداخت نهایی نمونه پرینت شده در اختیار شما قرارداده شده که میتوانید برای افزایش کیفیت ظاهری نمونه پرینت شده از این نکات استفاده کنید .

در قسمت نکات فنی میتوانید مقالات مربوط به نکات تخصصی پرینترهای سه بعدی دسترسی پیدا نمایید که شامل توضیحاتی در مورد امتیازات و محدودیتهای تکنولوژی پرینترسه بعدی است و با مطالعه این موارد میتوانید به تحلیل مناسبی از وضعیت تکنولوژی پرینترهای سه بعدی دست یابید .

ایراد یابی
Troubleshooting

اطلاعات بیشتر
پرداخت نمونه نهایی
Polishing

اطلاعات بیشتر
نکات فنی
Technical Notes

اطلاعات بیشتر
آموزش نرم افزار
Software Training

اطلاعات بیشتر