بارگیری

پرینتر سه بعدی برنا

صفحه اصلی / پشتیبانی / آموزش کاربردی / آموزش نرم افزارهای پرینتر سه بعدی

آموزش نرم افزارهای مرتبط
Software Training

آموزش نرم افزارهای پرینت سه بعدی

آموزش نرم افزار های پرینت سه بعدیپس از طراحی مدل سه بعدی در نرم افزارهای طراحی سه بعدی مانند :
Mechanical Desktop , MAYA , 3D Max , Rhino , Sketchup , Solidwork Catia , Autocad ... و یا دانلود مدل آماده ازسایتهای مرجع مدلهای سه بعدی ، برای انتقال فایل به دستگاه پرینتر نیاز به استفاده از یک نرم افزار واسط که اسلایسر نامیده میشود دارید . نرم افزارهای مختلفی برای این کار موجود است که شرکت برنا بعد از تحقیق چند نمونه از این نرم افزار ها را انتخاب کرده که میتوانید این نرم افزارها را از قسمت محصولات دانلود کنید .

در این قسمت آموزش مربوط به این نرم افزارها نیزدر اختیار شما قرار داده میشود تا بتوانید به سهولت از این نرم افزارها استفاده نمایید . آموزشهای این قسمت مربوط به دو نرم افزار CURA و MANKATI موجود است . همچنین مراحل آماده سازی ،پرینت یک نمونه مدل سه بعدی و راهنمای صفحه نمایش دستگاه پرینترنیز به صورت کامل شرح داده شده است .
آماده سازی فایل سه بعدی
جهت پرینت

مشاهده آموزش
آموزش منوی نرم افزار
CURA

مشاهده آموزش
آموزش رابط گرافیکی
CURA

مشاهده آموزش
آموزش نصب نرم افزار
CURA

مشاهده آموزش
آموزش منوی نرم افزار
MANKATI

مشاهده آموزش
آموزش رابط گرافیکی
MANKATI

مشاهده آموزش
آموزش نصب نرم افزار
MANKATI

مشاهده آموزش
راهنمای منوهای صفحه نمایش
پرینتر سه بعدی

مشاهده آموزش